Grzesiek Wielgosz Piekarski
Legal Advisors and Attorneys

Zapadł wyrok TSUE w sprawie kredytów we frankach

Dnia 3 października 2019 roku zapadł ważny dla „frankowiczów” wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydane w sprawie orzeczenie jest niezwykle korzystne dla osób, które zawarły umowy kredytowe powiązane z kursem waluty obcej, zwłaszcza frankiem szwajcarskim. Orzeczenie umacnia pozycję osób dochodzących roszczeń z umów kredytowych – umów, zawierających sprzeczne z prawem klauzule wiążące spłacany kredyt z kursem walut obcych. Wyrok jest wiążący dla sprawy, w której Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  Dla pozostałych spraw „frankowych” ma on jednak również ogromne znaczenie, bowiem wskazuje na właściwy sposób wykładni przepisów unijnych oraz w konsekwencji – przepisów krajowych. Wyrok otwiera bardzo szeroko drogę do skutecznego dochodzenia roszczeń od banków.

Nasi specjaliści po przeanalizowaniu Państwa umów kredytowych, przedstawią konkretne możliwości działania w sprawie.

This site uses cookies. As part of our website, we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be placed on your end device. You can change your cookie settings at any time.