Spory, negocjacje i mediacje

Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu pozaprocesowych negocjacji zarówno pomiędzy osobami czy podmiotami współpracującymi, jak i na linii podmiot gospodarczy – klient.

Podejmowane przez prawników kancelarii GWB działania zmierzają do zaspokojenia roszczeń poprzez osiągnięcie obopólnego porozumienia. Zajmujemy się pomocą prawną w zakresie organizacji i prowadzenia negocjacji handlowych, a także negocjacji ukierunkowanych na regulowanie należności pieniężnych. Nasze działania zawsze są nastawione na osiągnięcie warunków najbardziej korzystnych dla każdej ze stron oraz mających na celu umożliwienie sprawnego i przynoszącego korzyści rozwiązania.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia stron, reprezentujemy klientów w toku sporów procesowych oraz w ramach mediacji sądowej i pozasądowej. Doprowadziliśmy do zawarcia kilkuset ugód w sprawach sądowych. Specjalizujemy się również m.in. w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej, gdzie wielokrotnie mieliśmy okazję łączyć interesy dwóch stron w celu osiągnięcia korzystnego porozumienia.

Twoja sytuacja:

  • Nie dogaduję się z moim współpracownikiem i obawiam się, że doprowadzi to do końca współpracy.
  • Przeciwko mnie toczy się obecnie postępowanie, a chciałbym rozwiązać sprawę polubownie.
  • Mój kontrahent postępuje nieuczciwie w stosunku do mnie i chciałbym tę sprawę rozwiązać.

Nasze rozwiązanie:

  • Dokonanie analizy powstałego konfliktu, a następnie przeprowadzenie procesu negocjacyjnego.
  • Analiza stanu faktycznego sprawy i podjęcie działań zmierzających do skierowania sprawy do mediacji.
  • Omówienie stanu sprawy, a następnie podjęcie działań zmierzających do zakończenia sporu.

Nasi specjaliści

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.