Contact

Contact Us

What matters for you, matters for us. Tell us your story. We are there to listen, advise and help.

GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski
Legal Counsellors and Advocates Professional Partnership

Office hours:
Monday to Friday
9.00 – 17.00

Address:
ul. 3 Maja 49c/6
61-728 Poznań

REGON: 302515124
NIP: 7811887472
KRS: 0000475557

t. +48 61 640 38 18
f. +48 61 640 38 19
biuro@kancelariagwp.pl

Feel free to meet one of our lawyers. Contact us to make an appointment.

Marzena Machowska-Skiba
Office Manager
t. +48 61 640 38 18
Sandra Garstecka
Head Secretary
t. +48 61 640 38 18
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych będzie GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Kancelaria” lub „my”). Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kancelariagwp.pl lub poczty tradycyjnej wysłanej na adres: ul. 3 Maja 49c/6, 61-728 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: 61 640 38 18.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, np. podmiotom świadczącym usługi IT. Te podmioty przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, maksymalnie przez okres 10 lat.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Co więcej, mogą Państwo od nas żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo to jednak dotyczy tylko przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez nas odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie. Od Państwa jednak zależy czy udostępnią nam Państwo wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

This site uses cookies. As part of our website, we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be placed on your end device. You can change your cookie settings at any time.