Tomasz Ratajczak

Junior lawyer

DOŚWIADCZENIE :

Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią GWP związany jest od 2018 roku. Pomimo tak młodego wieku, posiada 2-letnie doświadczenie praktyczne w bieżącym wsparciu współpracowników z działu handlowego, karnego oraz działu cywilnego. Swoje zainteresowania skupia w szczególności wokół polskiego prawa karnego oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem medycznym.

 

Aktualnie skupia się na podnoszeniu kompetencji zawodowych w zakresie prawa karnego gospodarczego, odpowiedzialności karnoskarbowej oraz cywilnoprawnej ochronie praw pacjenta.

 

ROLA W KANCELARII :

W Kancelarii GWP odpowiada za bieżące wsparcie zespołu:

  • wspiera dział handlowy poprzez obsługę korporacyjną spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Swoje działania skupia w szczególności na czynnościach związanych z postępowaniami przed właściwymi sądami rejestrowymi;
  • wspiera dział karny na każdym etapie postępowania karnego. Odpowiedzialny jest za analizę merytoryczną, weryfikację stanu faktycznego,  sporządzanie pism procesowych oraz podejmowanie szeregu czynności na etapie postępowania wykonawczego;
  • wspiera dział cywilny na wszystkich etapach procesu cywilnego. Odpowiada za sporządzanie pism na etapie negocjacji pomiędzy stronami oraz pism procesowych na etapie sądowym i egzekucyjnym.

ZAINTERESOWANIA:

Wyznaje zasadę stałego rozwoju osobistego, dlatego też stale pracuje nad rozwojem umiejętności miękkich. Jako miłośnik aktywnego spędzania czasu chwali sobie praktykę sportów siłowych. W wolnym czasie rozwija umiejętności językowe w zakresie języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego.


Need consultation?

Feel free to call or e-mail me:
This site uses cookies. As part of our website, we use cookies to provide you with services at the highest level, including in a manner tailored to individual needs. Using the site without changing the settings for cookies means that they will be placed on your end device. You can change your cookie settings at any time.