Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Kancelaria” lub „my”). Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kancelariagwp.pl lub poczty tradycyjnej wysłanej na adres: ul. 3 Maja 49c/6, 61-728 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: 61 640 38 18.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie. W tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, np. podmiotom świadczącym usługi IT. Te podmioty przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu.

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, maksymalnie przez okres 10 lat.

 

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Co więcej, mogą Państwo od nas żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, macie Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo to jednak dotyczy tylko przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego i udzielenia przez nas odpowiedzi na zadanie przez Państwa pytanie. Od Państwa jednak zależy czy udostępnią nam Państwo wyłącznie adres e-mail czy również numer telefonu. Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą dokonywane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.