Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem, jest GWP Grzesiek Wielgosz Piekarski Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: „my” lub „Administrator”). Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kancelariagwp.pl lub poczty tradycyjnej wysłanej na adres: ul. 3 Maja 49c/6, 61-728 Poznań, a także telefonicznie pod numerem: 61 640 38 18.

2.  Jako Administrator dbamy o to, aby przekazywane nam przez dane osobowe były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, w szczególności do przesyłania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu stosujemy szyfrowanie SSL.

3.  Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.kancelariagwp.pl  (zwanej dalej: „Serwisem”).

4.  Celem Polityki jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu, a także określenie polityki korzystania z cookies.

KORZYSTANIE Z SERWISU, COOKIES

1.  Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające zaszyfrowane dane informatyczne, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, takim jak np. komputer czy telefon komórkowy („cookies”).

2. Cookies:

 • dostarczają informacji o aktywności osób korzystających z Serwisu, przeglądanych treściach, wyszukiwaniach, zainteresowaniach;
 • dostarczają informacji o danych komputera i przeglądarki stron internetowych;
 • umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie stron serwera;
 • pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, nie służą jednak identyfikacji użytkownika.

3.  Korzystanie z Serwisu wiąże się z gromadzeniem informacji za pośrednictwem plików cookies.

4.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies (mechanizmy obu wskazanych poniżej rodzajów cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

  • cookies sesyjne - po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia oraz
  • cookies trwałe - przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

  5.  Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu:

  • zapewnienia odpowiedniego korzystania z Serwisu, w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta dany użytkownik;
  • dostosowania usług do wyborów użytkownika związanych z funkcjonowaniem Serwisu, np. wyboru języka;
  • tworzenia oraz analizy statystyk dotyczących ruchu w Serwisie;
  • wykrywania nadużyć w zakresie przykładowo sztucznego ruchu internetowego;
  • rozliczenia z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi.

  6.  Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki oraz wyłączyć możliwość instalowania Cookies, a przypadku Cookies marketingowych, usunąć je z urządzenia. Należy mieć na uwadze, iż rezygnacja z Cookies może w pewnych obszarach ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej:

   BEZPIECZEŃSTWO

  7.  Pliki Cookies są bezpieczne dla komputerów Użytkowników, w szczególności niemożliwe jest przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów czy złośliwego oprogramowania.

  Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.