Ochrona własności i wizerunku

Twoja sytuacja:

  • Mój zawód związany jest z powstawaniem utworu w rozumieniu prawa i chicałbym zapewnić mu ochronę.
  • Zajmuję się nowymi technologiami i wdrażam w życie innowacyjne rozwiązania, które bywają kopiowane.
  • Nie wiem jak w bezpieczny i legalny sposób korzystać z cudzej twórczości na własne potrzeby.

Nasze rozwiązanie:

  • Analiza przypadku i reprezentowanie w postępowaniach zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP.
  • Opracowanie kompleksowej strategii ochrony patentów i reprezentowanie w postępowaniach spornych.
  • Przygotowanie audytów oraz opinii prawnych związanych z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Nasi specjaliści