Reprezentacja w sporach

Twoja sytuacja:

  • Nie mogę odzyskać należnych pieniędzy ale wolę jeszcze wchodzić na drogę sądową.
  • Pragnę odstąpić od umowy zawartej na odległość, gdyż zakupiony towar ma wady.
  • Pracodawca bezpodstawnie rozwiązał ze mną umowę o pracę i złamał jej postanowienia.

Nasze rozwiązanie:

  • Doradztwo przedsądowe w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego oraz prowadzenie negocjacji.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz ochrona praw konsumenta.
  • Reprezentowanie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Nasi specjaliści