RODO

Oferujemy profesjonalną pomoc oraz kompleksowe usługi związane z realizacją praw i obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zdobyte przez nas doświadczenie w toku prowadzonych postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także licznych audytów i wdrożeń Polityk ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach naszych klientów pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zależnie od potrzeb i preferencji naszych klientów wspólnie ustalamy niezbędne potrzeby i realizujemy założenia w celu dostosowania funkcjonujących przedsiębiorstw do nowych przepisów i wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmujemy się w szczególności:

  • prowadzeniem audytów dotyczących zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym RODO;
  • przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wdrożenia i stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu specyfiki każdego przedsiębiorstwa;
  • dostosowaniem istniejącej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych do zmieniających się wytycznych organów nadzorczych oraz warunków technicznych;
  • sporządzaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • zgłaszaniem wyznaczonych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do organu nadzoru;
  • pomocą przy wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych oraz personalizacją polityki ochrony danych osobowych;
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu stosowania RODO oraz innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych dla Administratorów Danych Osobowych, Podmiotów Przetwarzających, zarządów spółek, przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców oraz innych uczestników procesu przetwarzania danych osobowych;
  • reprezentowaniem klientów w postępowaniach wyjaśniających oraz kontrolnych w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania RODO.

Nasi eksperci świadczą usługi zarówno związane z całościową obsługą procesu kontroli oraz wdrożenia RODO w przedsiębiorstwach naszych klientów jak i poszczególnymi elementami tego złożonego procesu. Jednocześnie, doświadczenie zebrane w związku z reprezentowaniem naszych klientów w toku postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekłada się na możliwość wykorzystania praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w celu prawidłowej realizacji wytycznych zawartych w RODO.

Nasi specjaliści

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.