Spory, negocjacje i mediacje

Twoja sytuacja:

  • Nie dogaduję się z moim współpracownikiem i obawiam się, że doprowadzi to do końca współpracy.
  • Przeciwko mnie toczy się obecnie postępowanie, a chciałbym rozwiązać sprawę polubownie.
  • Mój kontrahent postępuje nieuczciwie w stosunku do mnie i chciałbym tę sprawę rozwiązać.

Nasze rozwiązanie:

  • Dokonanie analizy powstałego konfliktu, a następnie przeprowadzenie procesu negocjacyjnego.
  • Analiza stanu faktycznego sprawy i podjęcie działań zmierzających do skierowania sprawy do mediacji.
  • Omówienie stanu sprawy, a następnie podjęcie działań zmierzających do zakończenia sporu.

Nasi specjaliści