Transakcje i struktury międzynarodowe

Twoja sytuacja:

  • Zarządzam spółką krajową i chciałbym wprowadzić strukturę optymalizacyjną z udziałem spółki zagranicznej.
  • Kieruję lub posiadam wiele spółek zagranicznych i chciałbym utworzyć odpowiednią strukturę zarządzania.
  • Planuję połączenie spółki zagranicznej oraz spółki krajowej, które prowadzą zacieśnioną współpracę.

Nasze rozwiązanie:

  • Przeprowadzenie analizy majątku i opracowanie optymalizacji w kooperacji z zagraniczną kancelarią.
  • Zbudowanie struktury nazywanej trustem, zapewniającej kontrolę nad działaniami spółek oraz ich finansami.
  • Kompleksowe planowanie połączeń transgranicznych oraz ich realizacja we współpracy z kancelariami zagranicznymi.

Nasi specjaliści