Upadłości

Kancelaria GWP od lat ze znacznymi sukcesami zajmuje się restrukturyzacją zobowiązań i prowadzeniem w imieniu naszych klientów postępowań upadłościowych. Kancelaria zapewnia fachowe doradztwo w zakresie wyboru najlepszej ścieżki restrukturyzacji zadłużenia oraz zapewnia wsparcie przy realizacji procesu upadłości w tym upadłości konsumenckiej.

Nowelizacja przepisów prawa upadłościowego otworzyła w ostatnim czasie szereg nowych rozwiązań, w tym możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka w zaproponowanym przez ustawodawcę kształcie ma na celu ,,oddłużenie” zobowiązanego, a nie jak wcześniej maksymalne zaspokojenie wierzycieli.

Wspomniana wyżej zmiana przepisów dotyczących upadłości powoduje, że w zakresie upadłości konsumenckiej zdolność upadłościową posiadają m.in.:
 • osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wcześniej nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości na ogólnych zasadach;
 • wspólnicy (akcjonariusze) spółki kapitałowej oraz komandytariuszy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej lub zawodowej;
 • osoby, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej;
 • spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy;
 • osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej nieujawnionej w żadnym rejestrze.
Uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może prowadzić do:
 • umorzenia zobowiązań upadłego zarówno osobistych, jak i pochodzących z wykonywanej wcześniej działalności gospodarczej, w tym zobowiązań publicznoprawnych (np. zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne);
 • tzw. ,,nowego startu” dla upadłego czyli możliwości funkcjonowania bez obciążenia związanego z nieuregulowanymi zobowiązaniami;
 • ograniczenia egzekucji;
 • umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty długów lub ustalenia harmonogramu spłaty zadłużenia dostosowanego do możliwości finansowych upadłego na określony przez sąd czas nieprzekraczający 7 lat.

Wiemy jak trudne może być funkcjonowanie w obliczu ciągłych prób windykacji, stałego niepokoju oraz narastającego zadłużenia. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy pomoc w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

TWOJA SYTUACJA:

Jeżeli dotyczy Cię choć jeden z wymienionych problemów:
 • Posiadasz zadłużenie w związku z trudną sytuacją życiową i nie jesteś wstanie go terminowo regulować;
 • Prowadzisz działalność gospodarczą, która stała się nierentowna i nie jesteś wstanie jej utrzymać i dalej prowadzić;
 • W przeszłości byłeś przedsiębiorcą i posiadasz z tego tytułu zadłużenie wobec kontrahentów;
 • Posiadasz zaległości podatkowe lub zaległości wobec innych organów państwa (np. ZUS);
 • Twoje zadłużenie wzrosło z uwagi na epidemię Covid-19 i nie posiadasz środków na ich spłatę;
 • Obawiasz się sprzedaży twoich długów i utraty kontroli nad zadłużeniem;
 • Masz już dość ciągłych telefonów od windykatorów i obawiasz się egzekucji komorniczej w związku ze swoim zadłużeniem;
 • Chcesz pozbyć się zadłużenia i zacząć od nowa;

NASZE ROZWIĄZANIE:

Zaradzimy Twoim problemom związanym z posiadanym zadłużeniem, zaproponujemy najlepszą drogę wyjścia z trudności finansowych, a także skierujemy w twoim imieniu do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego po przeanalizowaniu Twojej Twojej sytuacji, powiemy Ci, co konkretnie możemy dla Ciebie zrobić i ile możesz na tym zyskać!

Współpracujemy z adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami posiadającymi bogate doświadczenie w tego typu sprawach oraz rozległą wiedzę praktyczną, co przekłada się na wysoką skuteczność zaproponowanych przez nas rozwiązań.

Skontaktuj się z nami, umów się na spotkanie podczas którego przedstawisz nam swoją sytuację i posiadane dokumenty dotyczące zadłużenia i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!

 

Przejdź do formularza