Prawo karne

Doradzamy w zakresie prawa karnego zarówno osobom pokrzywdzonym, podejrzanym, jak i oskarżonym. Reprezentujemy klientów na każdym etapie procesu – od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez śledztwo, dochodzenie i postępowanie sądowe, aż do postępowania wykonawczego i po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Wspieramy klientów w sprawach prowadzonych m. in. przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Izby Celne, Urzędy Skarbowe i Urzędy Kontroli Skarbowej.

Pomagamy przy samodzielnym gromadzeniu materiału dowodowego, a następnie wykorzystaniu go w postępowaniu.

W trakcie postępowania wykonawczego przygotowujemy m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary oraz o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Zakończenie procesu karnego prawomocnym wyrokiem sądu nie zawsze oznacza jego definitywny koniec. Zajmujemy się sporządzaniem wniosków do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania oraz kasację.

Przygotowujemy również pisma procesowe w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji.

Nasi specjaliści

Dalsze korzystanie z serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.